Yazı ve çizimlerin kopyasını anında çıkarabilen makina. Bunun için kullanılan aletlere fotokopi makinası denir. Kopyası çıkarılacak sayfanın ışıkla taranarak yansıyan ışıkların, üzerinde ışığa duyarlı tabaka olan başka bir kağıt üzerini tesir altına almak suretiyle görüntü elde etmek esasına dayanır.

Daha çok elektrostatik ilkesine dayanan makinalar kullanılır. Direk ışığa duyarlı yüzeylerin kullanıldığı Zerografi ve elektrikle yüklendiğinde duyarlı hale gelen dolaylı elektrostatik fotokopi sistemleri bu ilkeye göre çalışır. Bazı sistemlerde kopyası alınacak kağıdın önce negatifi alınıp fotoğraf işlemlerinde olduğu gibi developman ve tespit işlemlerinden sonra pozitifi alınır. Negatifi almak için kağıdı negatifin üzerine koyup, üstten ışık geçirmek işlemi mümkün olduğu halde, bu usul iki yüzü de yazılı kağıtlar için uygun değildir. Çünkü bu halde kağıdın iki yüzündeki şekiller, yazılar negatifte karışmış olarak çıkar. İki yüzü de dolu kağıtların fotokopisinde negatif kağıdın üzerine kapatılıp, negatif tarafından ışık gönderilerek yazı ve şekillerin olduğu koyu kısımlar ışığı yansıtmayıp, boş kısımlar yansıttığından ve bu sebeple negatif üzerindeki tesirleri farklı olduğundan, gizli bir görüntü elde edilir. 

Daha sonra bu görüntü pozitif kağıda geçirilerek belirgin hale getirilir. Negatifler kullanılmayıp atılır. Benzer diğer sistemde, üzerinde developman ve boya maddelerinden meydana gelen bir kaplama tabakası bulunan kalıplar kullanılır. Bir kalıptan ancak belli bir miktar kopya elde edilir. Kopyası alınacak kağıt kalıpla yüz yüze getirilip, kalıp tarafından ışık gönderilerek kağıda çarpıp, yansıyan ışıkların kalıbın üzerindeki tabakayı etkilemesi sağlanır. Yazıolmayan kısımlar ışığı yansıttığından bu kısımlara tekabül eden kalıp tabakası, ışığı görünce sertleşir. Yazı ve şekillerin bulunduğu koyu kısımlara tekabül eden kısımlar ise sertleşmez. Sertleşmeyen bu bölgeler biraz daha yumuşatıldıktan sonra, üzerinde herhangi bir kaplama olmayan kopya kağıdı ile kalıp birlikte silindirden geçirilip, yazı ve şekillerin kağıda geçmesi sağlanır. Başka bir sistemde ise, kopya kağıdının üzerinde özel bir kaplama tabakası bulunur. Kopyası alınacak kağıtla beraber fotokopi makinasında üzerlerinden kızılötesi ışın geçirilir. 

Yazı ve şekillerin olduğu koyu kısımlar ışığı soğurduğundan (absorbe ettiğinden) bu kısımların sıcaklığı artar ve neticede yanındaki kopya kağıdının buralara tekabül eden kısımlarındaki kaplama etkilenerek siyahlaşır, görüntü elde edilir. Termografi diye adlandırılan bu sistemle mavi renkli yazıların fotokopisini çekmek zordur. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için özel kaplama kağıtla birlikte morötesi ışık kullanılan yansıtmalı sistemler geliştirilmiştir. Elde edilen gizli görüntüyü ortaya çıkarmak için developman işleminde yine kızılötesi ışıktan faydalanılır. Fotokopi makinalarının çalışmasının esasını teşkil eden bu sistemlerin yanında en yeni ve en gelişmiş fotokopi çekme işlemi zerografi gibi direk elektrostatik ilkesine dayanan sistemlerdir. Bu makinalarda sayfanın görüntüsü, dönen, aynı zamanda yüzeyi ışığa hassas olarak yapılmış bir tambur üzerine düşürülür. (Tamburun yüzeyi alüminyum oksitten meydana gelen ince bir tabaka ile kaplanmıştır. Bu tabakanın da üstünde bir selenyum tabakası vardır. Selenyum, yalnızca üstüne ışık düştüğü zaman iletken olur. ) Tamburun yüzeyinde bu görüntünün şekli ile ilgili bir elektrik yükü dağılımı meydana gelir. Bundan sonra tambura, ’toner’ denilen toz verilir. Bu toz, tambur üzerinde elektrik yüklü kısımlara yapışarak kopyası çekilmek istenen sayfanın bir görüntüsünü meydana getirir ve toz bu kağıt üzerine çıkar. Kağıt ısıtıcıda ısıtılarak toz pişirilir ve kağıda tesbit edilir. Diğer bir elektrostatik sistemde doğrudan kopya kağıdında, görüntünün dışında kalan kısımların yükü kaybolur. Sonra görüntünün tekabül ettiği kısımlara toz serpilerek görüntü tesbit edilir. FOTOMETRE; Alm. Photometer (n). Licht-belichtungs-Messer (m), Fr. Photomètre (m), İng. Photometer. Fotometrik, yani ışıkla ilgili ölçmeleri yapmakta kullanılan cihazlar. Aydınlatma tekniğinin konusuna giren ışıkla ilgili temel büyüklükler ışık şiddeti, ışık akısı, aydınlanma şiddeti, fotografik uyarım ve parıltı gibi fotometrik değerlerdir. Işık, gözde değerlendirilen fizyolojik-optik bir büyüklük olduğu için, bütün fotometrik ölçmelerin göze dayanması icab eder. Göz gerçekten bir ölçme aleti değil, bir karşılaştırma aleti olduğundan, fotometrelerde kullanılan ölçme metodları da birer karşılaştırma metodudur. Işık şiddeti ölçmelerinde kullanılan fotometreler, parıltı karşılaştırılması esasına dayanır. Eşitlik fotometreleri denilen bu tip fotometrelerde bir ışık kaynağının ışık şiddeti, ışık şiddeti bilinen bir standart yardımıyla bulunur. İki lamba arasında bir sıra boyunca kayabilen bir fotometre başı vardır. Fotometre başı en basit halde yapılmış kama şeklinde bir parçadan ibarettir. Kamanın iki yüzü söz konusu iki kaynak tarafından aydınlatılır. Ve iki yüzdeki parıltılar karşılaştırılır. Modern fotometrede daha çok Lummer-Brodhun ve Bechstein başları kullanılır. Işık akısı ise Ulbricht küresi ile ölçülür. Ulbricht küresi, iç yüzeyi yansıtma faktörü bire yakın ve seçici olmayan mat bir boya ile boyanmış ve üzerinde ölçme penceresi bulunan bir küreden ibarettir. Kürenin içinde ışık kaynağından çıkan ışınların doğrudan doğruya ölçme penceresine gelmesini önleyen, aynı mat boya ile boyanmış bir ekran vardır. 

Fotokopi makinesi, çeşitli belgeleri ve diğer görsel materyalleri hızlı ve ucuz bir şekilde çoğaltmak için kullanılan bir cihazdır. İlk defa 1960`lı yıllarda Amerikan 
Xerox firması tarafından bulunmuştur. Günümüzde pek çok fotokopi makinesi Karbon elementinden oluşan tonerler yardımıyla belgeyi kopyalama işlemi yapmaktadır. Bu sistemden daha önce;elektrostatik kağıdabaskı baskı yapan, sıvı mürekkeple çalışan makinalar vardı. Bugün üretilen dijital makinaların, Analog makinalardan farkı: Esas olarak görüntüyü tarama yöntemidir. 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.